mandag 9. mars 2015

Strategi for bruk av sosiale medier - ja, takk!

De fleste bedrifter bruker sosiale medier i dag, i større eller mindre grad. Noen lykkes godt, mens andre synes det tar mye tid og ser ikke helt vitsen. Skal vi ha en blogg? Skal vi opprette en firmaprofil på Facebook? Hva med LinkedIn, Twitter, Google+, Instagram og Pinterest? Valgene er mange og tilstedeværelse på sosiale medier tar tid. Og tid er penger. Da gjelder det å investere rett!


Så hvor begynner vi?

Hva skal vi dele? Har vi noe å dele? Har vi nyheter? Har vi noen spennende historier? Har vi bilder som kan brukes? Skal vi være morsomme eller seriøse, eller kan vi være begge deler? Hvem i organisasjonen skal jobbe med sosiale medier? Hvordan skaper vi engasjement? Og vi har vel hørt nok av skrekkeksempler på bedrifter som har tabbet seg ut i sosiale medier...?? 


15 ways you´re doing social media wrong
Obs, obs... IKKE slik.. Kilde: Twitter.
15 klassiske feil

I blogginnlegget som Onion Solutions referer til på Twitter kan vi lese om en del klassiske feil mange bedrifter gjør i sosiale medier. Feil som i bunn og grunn skyldes at vi mangler en plan for hvordan vi skal bruke sosiale medier. Hvis resultatene uteblir, så finnes det ingen trylleformel for å lykkes med sosiale medier, som vist i Twitter-innlegget under. Det som derimot skal til er en strategi.

No magic wand in #SoMe
Ingen trylleformler for å lykkes med sosiale medier. Kilde: Twitter.

Ingen trylling med Harry Potter, men med Google og de gode hjelperne

Gjennom å utarbeide en strategi for bruk av sosiale medier kan bedriften ta stilling til alle spørsmålene nevnt over og komme fram til hvordan bedriften best kan ta i bruk sosiale medier. Her gjelder det som alltid: Lytt til erfarne fjellfolk! Andre bedrifters strategier kan finnes via Google, Twitter, SlideShare eller andre kilder. Det kan dessuten være svært nyttig å søke konsulenthjelp hos noen som jobber med dette til daglig.

Apotekforeningen fikk hjelp
Apotekforeningen fikk hjelp med hvordan de skulle bruke Twitter. Kilde: Twitter.

Apotekforeningen fikk profesjonell hjelp

I Twitter-innlegget over ser vi at Apotekforeningen fikk hjelp av Sosialkommunikasjon.no da de skulle utarbeide en digital strategi i organisasjonen som også omfattet bruken av sosiale medier. Vi får innsyn i prosessen i et blogginnlegg der de stiller relevante spørsmål, drøfter aktuelle problemstillinger og viser til hva som er viktig å merke seg i bruk av Twitter. Flere av poengene gjelder dessuten også for andre sosiale medier. Hvordan gikk det? Les og lær!


Gunnleggende forutsetninger for å lykkes

Før vi kan si noe om hvordan vi skal bruke sosiale medier, må vi si noe om hvorfor vi ønsker å bruke sosiale medier. Bedriftens strategi for bruk av sosiale medier må henge sammen med bedriftens visjon og strategier. Vi må se på bedriftens bruk av sosiale medier som et verktøy for å oppnå bedriftens markedsmål, kommunikasjonsmål eller kunnskapsmål. Og sosiale medier-strategien må forankres i bedriftens ledelse! Et annet viktig område er måling og evaluering. Vi må kunne måle og evaluere bedriftens effekt av sosiale medier-strategien. Siden sosiale medier er i stadig endring, må vi passe på at det er rom for justering av strategien, slik at kartet passer terrenget.

Kjenner vi kanalene og hvordan de virker?

Både ledere og ansatte som skal jobbe med sosiale medier må vite hva som kjennetegner de ulike kanalene. Kanalene krever ulik tilnærming, så bedriften må bruke kanalene på riktig måte og vite at de henvender seg til riktig gruppe brukere i riktig kanal. Ilustrasjonen under viser at en nyhet godt kan publiseres flere ganger, men for at kundene ikke skal oppfatte det som "spam", må vi holde oss til hva som er anerkjent frekvens i de ulike kanalene.

Nyhetsposteringsfrekvenser ulike medier
Nyhetsposteringsfrekvens Twitter, Facebook, Google+ og Tumblr.


Hvordan skape engasjement?

Forhåpentligvis vet vi allerede hvem kundene våre er. Bruk dette til å utvikle såkalte personas som beskriver hvem de er og hva de er opptatt av. Som det står i illustrasjonen under, er det også viktig å vite hva kundene absolutt ikke liker! Med utgangspunkt i kundens behov, kan vi nå fokusere på hvordan vi kan dekke kundens behov og løse kundens problemer. Gi kunden en grunn til å like deg! Innholdet på sosiale medier bør ta utgangspunkt i dette og beskrives i sosiale medier-strategien.

Finn kundens behov
Innholdet i sosiale medier bør ta utgangspunkt i kundens behov.

Hvordan snakker vi i sosiale medier?

I en større bedrift vil flere ansatte representere bedriften utad gjennom sosiale medier. Hvordan kan vi sikre at vi opptrer konsistent? I illustrasjonen under ser vi eksempler på flere aktuelle karakteristikker som bidrar til å forme bedriftens såkalte nettpersonlighet. For en forskningsrelatert virksomhet kan det for eksempel være riktig å framstå som vitenskapelig og seriøs, lærende og inspirerende, mens en leketøysforretning ønsker å fokusere på salg, på en vennlig, personlig og morsom måte. Dette må bedriften ta stilling til og beskrive i sosiale medier-strategien.

Er det flere ting vi må tenke på?

De fleste må forholde seg til trange budsjetter og knapphet på ressurser. Det er derfor nødvendig å prioritere innsatsen. Det er bedre å være god i én kanal enn å spre seg tynt (og dårlig) utover flere kanaler. Det er også smart å beherske én kanal godt før man prøver seg i flere kanaler. Sørg for kontinuerlige oppdateringer og følg opp kunder i de kanalene som er valgt.

Video som viser at det er på sosiale medier det skjer.
Video som viser at det er på sosiale medier det skjer.

Vær forberedt på store eller små organisasjonsendringer

I store organisasjoner må svært ofte bedriften endre seg som følge av tilstedeværelse i sosiale medier. Det kan gjelde alt fra rekruttering av ansatte som skal jobbe med sosiale medier, til omorganiseringer for å kunne håndtere mer åpenhet og ekstern kommunikasjon. Ansatte må kanskje kommunisere på tvers av enheter, og nye måter å jobbe på betyr som oftest kulturendringer. I de fleste tilfeller medfører endringene et behov for å oppdatere prosesser, rutiner og policyer. Bedriften bør også vurdere trusler og risikoer forbundet med tilstedeværelse i sosiale medier, samt gjennomgå eskaleringsrutiner for større og mindre hendelser.

Organisasjon og kultur henger sammen med Sosiale medier-strategien
Hvordan sosiale medier-strategien henger sammen med organisasjon og kultur i bedriften. Kilde: Twitter

Ting skjer uansett hvor god strategien er

Uventede ting kommer til å skje. Sosiale medier er ikke noe bedriften kan kontrollere fullt ut. Og uansett hvor god man tror man er på strategier, så må man respektere at sosiale medier ikke kan brukes i en hver sammenheng. Ja, det kan rett og slett være farlig. Bare les blogginnlegget til Kristine Bjartnes fra Isfit!

Når sosiale medier blir farlig
Når sosiale medier blir farlig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar