onsdag 25. mars 2015

Hvordan kan vi benytte Twitter til nettverksbygging?

I blogginnlegget Twitter er ikke noe for oss - eller? skrev jeg om hvordan vi kan komme i gang på Twitter, hvordan vi finner personer vi ønsker å følge og hvordan vi kan få dem til å følge oss tilbake. Men hvordan kan vi benytte Twitter til nettverksbygging?


Hva kjennetegner Twitter-bruken?

Etter å ha "hengt" på Twitter i noen uker nå, ser jeg at de fleste ikke bruker Twitter til å dele personlige hendelser, slik mange gjør på Facebook. Det er forståelig, gitt at det vi deler kan leses av alle Twitter-brukere i hele verden! Vi bruker rett og slett Twitter i en mer profesjonell sammenheng. Og med profesjonell mener jeg at vi bruker Twitter til å spre nyheter vi antar kan være av allmenn interesse, samt til å bygge nettverk og relasjoner som kan være nyttige for oss som enkeltpersoner eller for en virksomhet vi er tilknyttet.

#nettverk

Et nettverk av følgere

Et personlig læringsnettverk (PLN) kan benyttes til å skaffe seg mer kunnskap innenfor et område. Hvis læring er vårt eneste mål med Twitter, er det bare å følge noen aktuelle personer og virksomheter, så vil linker til artikler og annen informasjon de deler med sine følgere serveres til oss direkte i newsfeeden vår. Hvis vi imidlertid også ønsker å formidle noe selv til et nettverk av følgere, gjerne for å nå både eksisterende og potensielle kunder, så må vi bygge opp dette nettverket. Så hvordan gjør vi det? Vi kan faktisk bygge det opp ved å kjøpe følgere, som vist under, men det er vel ikke akkurat å anbefale... Eller hva mener du?


Buy Twitter Followers
Hentet fra http://buytwitterfollowersreview.org


Strategien - igjen!

I steden vil jeg selvfølgelig anbefale å følge den strategien for sosiale medier som vi nå vet vi må ha, se også blogginnlegget Strategi for bruk av sosiale medier - ja, takk! hvis dette er helt ukjent. I strategien bør vi ha definert hvordan vi ønsker å framstå på Twitter, hvem vi ønsker å nå, og hvilket budskap og innhold vi ønsker å dele for å bygge opp nettverket vårt av følgere.


Lister

Når vi har kommet i gang med deling av innhold, kan det være lurt å følge de vi ønsker skal følge oss. Slik får de vite at vi er til stede på Twitter og får mulighet til å følge oss tilbake. For å finne flere å følge, kan vi benytte oss av lister som andre har definert og som viser personer og virksomheter i en bestemt kategori.

Under ser vi Sosiale medier-listen til Nina Furu. Den inneholder personer som Nina Furu følger for å holde seg oppdatert på sosiale medier i Norge. Hvis vi også er interessert i sosiale medier, kan vi velge å abonnere på listen i tilfelle hun gjør endringer på den. En annen effekt ved å abonnere på listen, er at vi signaliserer at vi har samme interesser som den som har laget listen. Dette blir synlig både for den som har laget listen og de som ser at vi abonnerer på den. Slik kan vi gjøre oss mer attraktive å følge for andre med tilsvarende interesser. Vi kan også velge å følge et utvalg av personene på listen, slik som vist under, der jeg har valgt å følge 4 av personene på listen.


Sosiale medier-listen

Twitter er der det skjer

De fleste Twitterbrukere har tilgang til Twitter gjennom nettleseren på maskinen sin, men kanskje like ofte via en app på mobiltelefonen eller på et nettbrett. Andre igjen abonnerer på endringer og får tilsendt varsel som tekstmelding eller e-post, og kan sende oppdateringer tilbake til Twitter fra disse kildene. Det betyr at Twitter er tilgjengelig stort sett der man til en hver tid måtte befinne seg. Kombinert med at Twitter er så godt egnet for korte og raske meldinger, så blir Twitter en kanal som mange benytter til å kommentere aktuelle hendelser. Og det kan være alt fra fotballkamper til Stortingsvalg. Ved å knytte kommentarene til emneknagger, "møtes" alle som har interesse for denne hendelsen i Twitters nettsamfunn ved å søke på denne emneknaggen. På Twitter kan gjerne hendelsene kommenteres og diskuteres videre, langt utover det som er praktisk mulig å gjennomføre i andre fora. 


#webforum

Under ser vi et eksempel på at flere av deltakerne på fagkonferansen Webforum Norge har benyttet Twitter til å kommentere det de har sett og hørt under konferansen. Ved å dele informasjon på Twitter på denne måten, knyttes deltakerne sammen i et fellesskap på Twitter. Fellesskapet kan igjen føre til diskusjoner og meningsytringer som potensielt kan fortsette i lang tid etter at konferansen er avsluttet. Ved å legge ut presentasjoner fra konferansen på for eksempel SlideShare, og henvise dit fra Twitter, kan også personer som ikke var til stede på konferansen bli med i diskusjonene. På den måten bidrar Twitter til at det dannes et interessenettverk, som kan vokse seg større og større, og som kan være til stor inspirasjon og nytte for deltakerne i nettverket.


#webforum


Twitters styrke

Og akkurat muligheten til å danne slike store nettverk av personer og virksomheter med felles interesser, på tvers av landegrenser og ulike kulturer, er Twitters styrke. Flere personer og virksomheter har sett nytteverdien i å dele egen kunnskap, for så å kunne lære av tilbakemeldinger, tips og erfaringer fra andre. Noen synes dette er så positivt at de ønsker å styre flere personer inn på Twitter for å delta i nettverket sitt. Dette kan de gjøre ved å ha en såkalt Twitter badge eller widget på nettsiden eller bloggen sin. Den kan settes opp til å vise bedriftens siste aktiviteter på Twitter, slik som Webstep gjør på nettsiden sin, som vist under, nederst til høyre.


Fra Webstep sin nettside
Fra Webstep sin nettside


Men hjelp, hvordan holder vi styr på alle de sosiale mediene?

Hvis vi nå er enige om at Twitter er meget godt egnet for nettverksbygging og at vi ønsker å benytte Twitter, finnes det noen støtteverktøy som kan effektivisere deling av informasjon i de ulike kanalene? Svaret er selvfølgelig ja! NRKbeta har mange tips i blogginnlegget Sosial oppdatering på kryss og tvers (selv om innlegget er fra 2011). Men husk at oppdateringer i de ulike kanalene krever ulik tilnærming!


Det koster, men det smaker!

Vi må regne med å bruke ressurser på å være til stede i sosiale medier - hvis vi også ønsker å hente ut gevinster. Men treffer vi likesinnede i et inspirerende nettverk, så kan det altså se ut som det er verdt det!

Møtes vi på Twitter?


Figur fra NRKbeta-bloggen
Figuren er hentet fra NRKbeta-bloggen.

2 kommentarer: