søndag 3. mai 2015

Måle, eller ikke måle, det er spørsmålet!

Lykkes bedriften på Facebook og Twitter? Eller hva med intranettet? Gir det ønsket effekt? Ja? Nei? Tja? Hvordan kan vi svare på det uten at det blir synsing? Spør du en "blåruss", er svaret at vi må måle. Nærmere bestemt at vi må måle ROI.


ROI - hva er nå det?

Med bakgrunn fra bank og forsikring er ROI (Return On Investment) et kjent begrep. Det handler om at vi ikke ønsker å investere uten at det gir en verdi tilbake. Vi har sågar en formel for å beregne ROI. Den er vist i bildet under.Formelen er enkel og grei, i og med at den bare tar hensyn til økonomiske parametre. Slik er den velegnet når vi skal sammenlikne ulike investeringsalternativer. Høyest ROI gir mest igjen for pengene. Og om det skulle være tvil... Vi ønsker alltid høyest ROI! 


Så hva er problemet?

Å finne kostnadene ved investeringen er som regel ikke spesielt vanskelig. Så langt er alt vel. Utfordringen ligger i å bestemme inntektene. Det er nemlig ikke alltid like innlysende. Kjører vi en kampanje i sosiale medier som resulterer i økt salg og økte salgsinntekter, er det enkelt å spore sammenhengen kostnad og inntekt. Men i den virkelige verden er sammenhengene som oftest mer sammensatte og kompliserte enn det. Vi kan kjøre kampanjer i sosiale medier samtidig som vi kjører kampanjer i andre kanaler. Hvordan kan vi da spore hvilken kampanje som ga økt salg? Og hva om det tar tid før effekten slår inn? Kanskje tar det flere år å bygge opp en merkevare og tillit i bransjen. Da må vi justere formelen slik at den også tar høyde for tidsverdien av pengene ved såkalte nåverdianalyser (Net present value).


Hold det enkelt

Faren med dette er selvfølgelig at det vi skal måle blir for komplekst. Det blir rett og slett for mange parametre å ta hensyn til. Derfor finnes det også mange som er skeptiske til måling. Et godt blogginnlegg om når vi bør måle og hva vi (ikke) bør måle finnes her. Der finner vi også formelen vist under. Vi bør vel unngå å ende opp der...
Alt kan ikke måles på bunnlinjen - i hvert fall ikke med en gang

Vi må ikke glemme at sosiale medier er mye mer enn en salgskanal. Bedrifter som lever av kunnskap, kan få økt egen og andres kunnskap gjennom deltakelse i sosiale medier og såkalte læringsnettverk. Hvordan måler vi det? Det samme gjelder bruken av intranett. Hvis vi får utnyttet kunnskapen til de ansatte på en smartere måte internt, hvordan måler vi det? Langtidseffekten av å bygge opp gode kundeforhold på sosiale medier kan også være vanskelig å måle, som vist i bildet under.
Men ja, vi bør måle

Når det er sagt, bør vi absolutt måle. I blogginnlegget Gamlemor ser deg - med Google Analytics skrev jeg om hvordan vi kan benytte Google Analytics til å lære mer om hvordan brukerne besøker nettsiden vår, når de besøker den og hvem de er. Det kan være lurt å gjøre seg kjent med verktøyet før vi starter med målingene.


Ha en plan for måling

Husker du strategien for bruk av sosiale medier? Nå er det tid for å finne fram den. Der har vi beskrevet visjonen for bruk av sosiale medier og målene våre. Ut fra dette kan vi definere tiltak og finne ut hva vi bør måle for å se om tiltakene har effekt. Her bør vi også sette en såkalt baseline som viser hvor vi er i dag. I tillegg trenger vi en kalender der vi merker av når vi skal måle.


Rapportering

Til slutt må vi rapportere. Det høres kanskje kjedelig ut, men det er faktisk veldig viktig. Måling handler nemlig om å samle data, forstå dem, sammenstille dem og gjøre seg erfaringer. Det er det vi skal rapportere. Og hvem skal vi rapportere til? Det er selvsagt avhengig av hvor stor bedriften er, og hva vi har tenkt å måle. Som regel ønsker vi å rapportere til ledelsen og eventuelle ansvarlige for bedriftens bruk av sosiale medier. I tillegg kan det være aktuelt å rapportere til ulike avdelinger som er påvirket/deltakende i bruken av sosiale medier. 

Har du synspunkter på dette? Legg gjerne igjen en kommentar!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar