søndag 15. februar 2015

Forretningsmessig bruk av sosiale medier

Normer og forventninger

Hva må en bedrift tenke på hvis den skal ta steget ut i sosiale medier? Det finnes en del normer som bedriften bør kjenne til. Samtidig finnes det en del forventninger om hvordan bedriften bør opptre i sosiale nettverk. 

Clara Shih
Clara Shih - CEO i Hearsay Social og forfatter av boken The Facebook Era  (Foto fra forbes.com)
Clara Shih har skrevet en bok om temaet, The Facebook Era. I boken definerer hun fem forventningsfaktorer som er avgjørende for at bedriften skal kunne bygge og opprettholde et godt rennomé gjennom sosiale medier.

Troverdighet (authenticity)

Troverdighet og tillit kan oppnås gjennom å la flere ansatte bidra med kommentarer på bedriftens sosiale medier. De kan la ulike meninger komme fram, men bedriften må likevel stå fram med en konsistent identitet på nettet.


Gjennomsiktighet (transparency)

Bedrifter kan oppnå respekt ved å være åpne om for eksempel forretningsplaner, produktegenskaper eller tjenesteinnhold. De kan invitere til dialog rundt ulike tema og åpne for at både positive og negative synspunkter kommer fram.


Åpenhet og medvirkning (engagement)

Når bedriften inviterer til dialog eller mottar innspill gjennom sosiale medier, må den ha en strategi for hvordan den velger å håndtere dette. Kunder og forretningsforbindelser vil ha forventninger om at deres meninger blir hørt og at bedriften tar hensyn til disse.


Rask respons (real-time response)

Vi forventer stadig raskere respons med våre 4G-mobiltelefoner og lesebrett, der vi har mulighet til å være på nett til alle døgnets tider. Spesielt viktig er det med rask reaksjon på henvendelser fra misfornøyde kunder, slik at ikke misnøyen sprer seg. Og ved å statuere eksempler på god kundebehandling, kan selv negative henvendelser ende opp med å gi positiv effekt for bedriften.


Langsiktighet (long-time view)

For å kunne bygge troverdighet og tillit over tid må det tenkes langsiktig. Lykkes bedriften med det, kan det gi gode resultater og en lojal kundegruppe. Bedriften kan legge strategier for potensialet som ligger i å ha kundene sine som følgere på Twitter eller Facebook.

Blogging i norske bedrifter

Så hvordan ligger norske bedrifter an med å utnytte blogg som sosialt medium? I følge en trendanalyse utført av NextGenTel i 2010 var det kun én av ti bedrifter som hadde valgt å kaste seg på bloggtrenden. I følge analysen var det ikke så mange bedrifter som hadde framtidige planer om det heller. I 2015 vil et søk på nettet vise at flere offentlige virksomheter blogger, og en del bedrifter, men det må kunne hevdes at det fortsatt ikke er spesielt utbredt.

Innfrir bloggene de nevnte forventningsfaktorene?

NextGenTel er en av bedriftene som har blogg, Bredbåndsbloggen. Bloggen brukes dels til å komme med brukertips, dels til å dele informasjon om markedsanalyser og trender, og dels til å reklamere for egne produkter og tjenester. Blogginnleggene er "freshe", ser ut til å være gjennomtenkte og har godt og relevant innhold. 

 Bloggen til NextGenTel
Fra Bredbåndsbloggen til NextGenTel
Slik kan NextGenTel langt på vei sies å ha lyktes med å ha en god strategi for bloggingen. Men dessverre har bloggen lidd samme skjebne som svært mange andre blogger. Det siste innlegget på bloggen er skrevet i mai 2014, altså for ni måneder siden. Og ser vi på kommentarene på innleggene, har NextGenTel svart på noen av dem, men ikke klart å følge opp. I tillegg er det flere kommentarer fra misfornøyde kunder som mangler oppfølging. Dette gir ikke et godt inntrykk for lesere av bloggen.

En "død" blogg

Det kan virke som NextGenTel har valgt å la bloggen "dø". Vi må da konkludere med at Bredbåndsbloggen ikke er en blogg som bidrar til å innfri noen av forventningsfaktorene nevnt over. 


Et blogglyspunkt

En annen bedrift som har blogg er Kantega. De har valgt å bruke bloggen til å skrive om ulike tema som dekker kompetansen de selger gjennom sine konsulentoppdrag. Blogginnleggene er passe lange, de er godt skrevet og er krydret med bilder, videoer eller illustrasjoner. Blogginnleggene virker gjennomtenkte og gir inntryk av å være et resultat av en god strategi for bloggingen. Bloggen er skrevet av flere av de ansatte, den viser at det er blogget jevnt over tid i de to årene bloggen har eksistert, og de svarer på kommentarer. Kommentarene er ofte av teknisk karakter og bidrar til merverdi for både blogger og leser. Kantega er en kunnskapsbedrift og ved å dele sin kompetanse på bloggen, bidrar bloggen til at bedriften framstår med kunnskapsrike ansatte. Dette kan tiltrekke seg flere gode hoder, i tillegg til å skape tillit hos fremtidige kunder. Kantegas blogg er en blogg som helt klart innfrir alle forventingsfaktorene nevnt over.

fredag 13. februar 2015

Hva er en blogg?

Wikipedia sier følgende:
Blogg er en type nettsted eller del av nettsted for publisering av såkalte blogginnlegg eller bloggposter som vanligvis skrives av en enkeltperson eller et fåtall personer. Innleggene i en blogg sorteres i omvendt kronologisk rekkefølge slik at det siste innlegget automatisk legges øverst på forsiden.
Et kjennetegn ved blogger er at hver artikkel ofte har et kommentarfelt hvor lesere kan ha anledning til å skrive innlegg under artikkelen slik at kommentarene inngår i en diskusjonstråd. Tendensen til gruppediskusjon, lenking til hverandres blogger, og muligheten for faste lesere kan abonnere på nye blogginnleggg fører til at blogger kategoriseres som et sosialt medium. Tendensen til at blogger og bloggere i samme sjanger lenker til og kommenterer hverandres innlegg gjør at blogger omtales som en egen del av offentligheten, som ofte omtales som «bloggosfæren».
Temaet på en blogg kan være hva som helst. Jeg har en venninne som blogger om husbyggeprosjektet sitt og en tidligere kollega som blogger om teknologitrender. En blogg skrives ofte av én person, men det er flere og flere selskaper, offentlige virksomheter og utdanningsinstitusjoner som oppretter egne blogger. Bloggen til Avdeling for informatikk og e-læring ved HiST, itfag, er et godt eksempel på det. Jeg skal bruke denne bloggen til å si noe mer om hva en blogg er og hva den kan brukes til.

Dele, reflektere og lære

Hvis vi går inn på itfag-bloggen Om oss, så ser vi at poenget med bloggen er å skape en arena for å dele, reflektere og lære. Avdeling for informatikk og e-læring ved HiST kan gjennom bloggen få vist fram sine erfaringer og kompetanse om teknologi, IKT og sosiale medier. De kan spre informasjon om læring og forskning, og kan gi råd for bedre studieteffektivitet, tips og triks. Samtidig er de interesserte i å være i dialog med både studenter og samarbeidspartnere gjennom bloggen. Slik kan avdelingen også plukke opp tips og idéer, og bloggen gir dermed mulighet for å hente inn ny kunnskap og informasjon som på sikt kan resultere i et bedre undervisningsopplegg.


Ordsky

Tradisjonell blogg

Vi ser at itfag-bloggen er bygget opp som en tradisjonell blogg med nyeste innlegg øverst. Det er mulig å scrolle/bla seg nedover i listen med innlegg. I tillegg har bloggen en "meny" på høyre side som gjør det mulig å velge ut blogginlegg basert på kategori, de 5 siste innlegg eller fra et månedsarkiv. Vi finner også delingssymboler for å dele blogginnlegg med andre. Blogginnleggene kan deles på andre sosiale medier, slik som Twitter, Facebook og YouTube. Dette er vanlig funksjonalitet på en blogg, samt mulighet til å kunne motta varsel på e-post når det blir lagt ut et nytt blogginnlegg.


Tag Cloud

Nederst i høyre "meny" finnes også en såkalt Tag Cloud, eller ordsky. Den viser hvilke ord/tagger som blogginnleggene har blitt merket med. De største ordene er ord/tagger som har blitt brukt mest, for eksempel videoeffektivitet og studenter. Det gir en god pekepinn på hva bloggen handler om.Data og teknologi

Blogginnleggene dreier seg (selvfølgelig) mye om data og teknologi, samt om studiemuligheter og informasjon om lærere, studenter, fag, tips og triks. Innleggene er skrevet av flere av de ansatte, har god kvalitet og mange av innleggene må sies å ha "catchy" overskrifter og tema. Innleggene inneholder også ofte linker til annen relevant informasjon på internett, samt gode illustrasjoner/bilder og videosnutter. Innleggene varierer i lengde, ut fra om innlegget er et lite dypdykk i en teknologi eller bare et nyttig tips. Alt i alt vil jeg si at itfag-bloggen inneholder masse relevant og godt stoff for den som er it-interessert.


Nedadgående trend

Månedsarkivet viser at bloggen ble opprettet i juni 2010. Hvis vi summerer antall innlegg i hver kategori, får vi at det er skrevet 216 blogginnlegg. Noen av blogginnleggene er merket med flere kategorier, så det er nok en del færre innlegg en det. Men over en periode på 4,5 år, kan vi si at det i snitt er blogget ca. 3 - 4 innlegg per måned, en relativt god statistikk for denne type virksomhet. Ser man imidlertid nærmere på tallene, viser det seg at det ble skrevet flere enn 4 innlegg per måned de første årene og at trenden er nedadgående. Itfag-bloggen har faktisk ingen nye blogginnlegg mellom august 2014 og januar 2015! Det er ikke så unaturlig at det var enklere å finne aktuelle tema å skrive om da bloggen var ny, men for å beholde interessen rundt bloggen, er det viktig å følge opp med nye innlegg.
Kakediagram
Kakediagram som viser fordeling av innlegg på kategorier

Kommentarer = Merverdi?

De fleste bloggere ønsker mange lesere og setter stor pris på at leserne legger igjen kommentarer på innleggene. Det geniale med blogging, er at du deler din kunnskap og får mulighet til å lære mer om temaet gjennom kommentarene. Dette gir merverdi for både blogger og leser. Et godt eksempel på merverdi finner vi i blogginnlegget Passordsikkerhet i VG. Her anbefaler bloggeren en artikkel i VG og refererer til at den har fått mange interessante kommentarer. I tillegg har blogginnlegget i itfag-bloggen fått 7 veldig relevante og gode kommentarer, blant annet informasjon om et gratisseminar ved UiO om temaet og link til videoer fra en tidligere konferanse. Her kan alle som leser itfag-bloggen klikke seg videre og lære mer om passordsikkerhet.

Bloggplattform

En blogg må "bo" et sted på internett. På samme måte som du kan velge mellom Windows, Linux eller Mac når du velger pc/operativsystem, eller å søke på nettet med Google eller Bing, kan du velge bloggplattform. Min blogg "bor" på Blogger som er Google sin bloggplattform. Itfag-bloggen "bor" på Wordpress som er en av de andre store bloggplattformene. Hvorfor skal man velge den ene bloggplattformen framfor den andre? Kommenter gjerne hvis du har noen tips.


Søk

Itfag-bloggen har etter hvert fått mye innhold. Jeg har nevnt at blogginnlegg kan hentes fram basert på kategori eller på dato for når det ble publisert. I tillegg finnes et søkefelt, men søkeresultatet presenteres som hele blogginnlegg uten markering av søketeksten i innlegget, og det er vanskelig å få oversikt over søkeresultatet. Søkes det på all tekst i innlegget/fritekstsøk, eller har bloggen kun mulighet for søk på tag? Kommenter gjerne hvis du er kjent med søkemulighetene i Wordpress.


Designet er såå 2010

Det er et innlegg fra november 2013 på itfag-bloggen som heter Har du innspill til nytt design på bloggen vår? Der åpner faglærer for en debatt rundt designet på itfag-bloggen, og i kommentarfeltet kan vi se at dette skaper engasjement, og her er det mange ulike meninger. Vi får vite at designet er det opprinnelige fra da bloggen ble etablert i 2010 og at flere studenter synes det er på tide med et nytt design. Mange av de som har kommentert mener imidlertid at dette "kler" bloggen og er opptatt av at den ikke bør framstå som en såkalt "rosablogg". Siden itfag-bloggen fortsatt er uendret, vil jeg tro at faglærer var enig og valgte å beholde designet?


Bloggens rolle i sosiale medier-sammenheng

Itfag-bloggen er på mange måter et utstillingsvindu for Avdeling for informatikk og e-læring ved HiST, men samtidig får vi bli med lenger inn i avdelingen enn i selve utstillingsvinduet. Jeg som leser setter pris på dette og får et inntrykk av at kommunikasjonen er åpen og ærlig, og at bloggen har blitt den arenaen de ønsket for å kunne dele, reflektere og lære. Bloggen fungerer meget godt til å vise fram flere sider ved avdelingen, og er langt mer enn en studiekatalog med fagbeskrivelser.